سایت اصلیسایت اصلی: مرجعی برای دانلود نرم افزارهای تخصصی، پرسش و پاسخ با کاربران سایت، تهیه و توسعه مجموعه ای از پرسشهای متداول در زمینه های تخصصی مختلف و همچنین فایلهای آموزشی چندرسانه ای.

دنیای تکنولوژی اطلاعاتدنیای تکنولوژی اطلاعات: شامل اخبار جدید مربوط به تکنولوژیهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مرور برخی مقالات تازه در همین زمینه.

اخبار |

TCP/IP ARCHITECTURE, DESIGN, AND IMPLEMENTATION IN LINUX

نام کتاب: TCP/IP ARCHITECTURE, DESIGN, AND IMPLEMENTATION IN LINUX

مؤلف:  Sameer Seth, M. Ajaykumar Venkatesulu

ناشر: IEEE Computer Society, Wiley

سال انتشار: ۲۰۰۸

شابک : ۹۷۸-۰۴۷۰-۱۴۷۷۳-۳

قیمت: ۱۱۷$

مقدمه: ادامه مطلب + دانلود

شبکه و اینترنت, شبیه سازی شبکه, کتاب الکترونیکی | , , , , , , , , , , , , , |

معماری کامپیوتر آموزشگاه پارسه

نام جزوه: معماری کامپیوتر

مؤلف:  -

ناشر: موسسه پارسه

سال انتشار: -

شابک : -

قیمت: -

مقدمه: ادامه مطلب + دانلود

جزوه و راهنما, معماری کامپیوتر | , , |

Building Wireless Sensor Networks

نام کتاب: Building Wireless Sensor Networks

مؤلف:  Robert Faludi

ناشر: O’Reilly

سال انتشار: ۲۰۱۰

شابک : ۹۷۸-۰-۵۹۶-۸۰۷۷۳-۳

قیمت: ۳۵$

مقدمه: ادامه مطلب + دانلود

سخت افزار شبکه, شبکه بیسیم, شبکه حسگر, شبکه و اینترنت | , , , , , , , , |

COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE: DESIGNING FOR PERFORMANCE- 8th Edition

نام کتاب: COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

مؤلف:  William Stallings

ناشر: (Pearson) Prentice Hall

سال انتشار(ویرایش هشتم): ۲۰۱۰-۸th edition

شابک : ۹۷۸-۰۱۳۲۹۳۶۳۳۰

قیمت: ۱۵۷$

مقدمه: ادامه مطلب + دانلود

سخت افزار, معماری کامپیوتر | , , , , , , , |

COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE: DESIGNING FOR PERFORMANCE- 6th Edition

نام کتاب: COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

مؤلف:  William Stallings

ناشر: (Pearson) Prentice Hall

سال انتشار(ویرایش ششم): ۲۰۰۳-۶th edition

شابک : ۹۷۸-۰۱۳۲۹۳۶۳۳۰

قیمت: ۱۵۷$

مقدمه: ادامه مطلب + دانلود

سخت افزار, معماری کامپیوتر | , , , , , , , |

Microsoft System Center 2012 Unleashed

نام کتاب: Microsoft System Center 2012 Unleashed

مؤلفان:  Chris Amaris, Rand Morimoto, Pete Handley, David Ross

ناشر: (Pearson Education) SAMS

سال انتشار: ۲۰۱۲

شابک : ۶-۳۳۶۱۲-۰۶۷۲-۹۷۸

قیمت: ۶۰$

مقدمه: ادامه مطلب + دانلود

شبکه و اینترنت, مجازی سازی, کتاب الکترونیکی | , , , , , , , , , , , |

Digital Design- Solution manual

نام کتاب: Digital Design- Solution manual

مؤلفان:  M. Morris Mano, Michael D. Ciletti

ناشر: Pearson (Prentice Hall)

سال انتشار (ویرایش چهارم): ۲۰۰۷- ۴nd Edition

شابک : -

قیمت: -

مقدمه: ادامه مطلب + دانلود

سخت افزار, معماری کامپیوتر | , , , , , |

Digital Design

نام کتاب: Digital Design

مؤلفان:  M. Morris Mano, Michael D. Ciletti

ناشر: Pearson (Prentice Hall)

سال انتشار (ویرایش چهارم): ۲۰۰۷- ۴nd Edition

شابک (ISBN):9780131989245

قیمت: ۱۹۰$

مقدمه:

ادامه مطلب + دانلود

سخت افزار, معماری کامپیوتر | , , , , , |

VMware Cookbook: A Real-World Guide to Effective VMware Use

نام کتاب: VMware Cookbook

مؤلفان:  Ryan Troy, Matthew Helmke

ناشر: O’Reilly Media, Inc

سال انتشار (ویرایش دوم): ۲۰۱۲- ۲nd Edition

شابک (ISBN):978-1-449-31447-7

قیمت: ۵۰$

مقدمه:

ادامه مطلب + دانلود

شبکه و اینترنت, مجازی سازی | , , , , , , , , , , |

Ajax Security

نام کتاب: Ajax Security

مؤلفان: Billy Hoffman, Bryan Sullivan

ناشر: Addison Wesley (PEARSON)

سال انتشار: ۲۰۰۷

شابک (ISBN):0-321-49193-9

قیمت: ۵۵$

مقدمه:

ادامه مطلب + دانلود

Ajax, برنامه نویسی, طراحی وب, کتاب الکترونیکی | , , , , , , |